ბათუმის კულტურის ცენტრი
მიმდინარეობს საიტის ინფორმაციული განახლება

კახაბრის კლუბი

კახაბრის კლუბი
×

თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის აღმასრულებელი ორგანოს საკრებულოს 2011 წლის 02/351 ბრძანების საფუძველზე ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრის სტრუქტურაში დაემატა კახაბრის კლუბი.

კახაბრის კლუბის ხელმძღვანელად დაინიშნა ნინო აბესლამიძე, სპეციალისტის თანამდებობაზე როინ ბერიძე, ნანი კომახიძე და მზევინარ კონცელიძე.2012 წლიდან ნინო კომახიძის განთავისუფლების შემდეგ დაინიშნა ლევან მიდილიში.

კახაბრის კლუბში ფუნქციონირებს სხვადასხვა ფოლკლორულიკოლექტივები : განსაკუთრებით გამოირჩევა ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი, რომელიც არაერთი ფესტივალის ლაუერატია. კახაბრის კლუბი აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს ხელვაჩაურის,ურეხისა და მახინჯაურის დასახლებისათვის შემუშავებულ კულტურული პროგრამების განხორციელებაში, ატარებს ერთობლივ ღონისძიებებს, ავლენს ნიჭიერ შემოქმედებით ახალგაზრდებს, მოიზიდავს და ანვითარებს მათ. ისინი ჩართული არიან კულტურის ცენტრის ღონისძიებებშიც.