ბათუმის კულტურის ცენტრი
მიმდინარეობს საიტის ინფორმაციული განახლება

ენვერ ხაბაძის სახელობის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ,,ბათუმი“-ს ქორეოგრაფიული სტუდია

ენვერ ხაბაძის სახელობის ქართული ნაციონალური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ,,ბათუმი“-ს ქორეოგრაფიული სტუდია
×

თვითმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის 2012 წლის 12 სექტემბრის #02/776 განკარგულებით ქ. ბათუმის ხელოვნების და კულტურის ცენტრის (ამჯამად ქ.ბათუმის კულტურის ცენტრი) სტრუქტურაში შევიდა ქორეოგრაფიული სტუდია. მისი შექმნის მიზანია - ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლისათვის სარეზერვო კადრების მომზადება. სტუდიაში მიიღებიან 15-16 წლის ახალგაზრდები. სტუდიის ხელმძღვანელებია ლევან გოგუაძერეპეტიტორი - ქეთევან ბოლქვაძე. სტუდიაში 30 ახალგაზრდა ირიცხება. სწავლა უფასოა.